Symudedd

Symudedd: mae’n ystyried goblygiadau ymarferol a chysyniadol symudedd dynol. Mae'r thema hon yn ymateb i’r syniad o symudiad dynol fel ffactor allweddol mewn argyfyngau byd-eang diweddar: roedd symud a’r cyfyngiadau arno yn sylfaenol i ledaeniad a rheolaeth pandemig Covid-19, mae miliynau ledled y byd wedi cael eu gorfodi i deithio er mwyn ffoi erledigaeth, ac, ar yr un pryd, mae pobl yn teithio'n rhyngwladol er pleser.

arweinwyr thema

Andrea Hammel

anh17@aber.ac.uk