Materiolaethau

Materoliaethau: mae'n archwilio sut y gallai dulliau newydd o gynrychioli arwain at fwy o ymwybyddiaeth o’r cydblethu dynol a’r hyn sydd tu hwnt i fyd dynol. Mae'r thema hon yn rhoi cyfle i ystyried sut y daw’r byd materol i bwysigrwydd yn wyneb argyfwng hinsawdd, difodiant rhywogaethau, lleihau ar adnoddau ac anghydraddoldebau cymdeithasol.

arweinwyr thema

Kim Knowles

kik2@aber.ac.uk