Creadigrwydd

Creadigrwydd: mae’n mynd i'r afael â'r potensial o ddefnyddio ymarfer creadigol i ail-ddychmygu’r profiad o fyw mewn byd a brofir fel gofod cyffredin, bob dydd ac fel rhywle wedi’i ddiffinio a’i ail-ddiffinio gan argyfyngau lluosog sy’n gorgyffwrdd. Bydd y thema hon yn ystyried sut y gall ymarfer creadigol darfu ar ddulliau arferol o feddwl am y profiad o fyw ynghanol pethau cyffredin ac argyfyngau fel ei gilydd.

arweinwyr thema

John Morgan

jpm@aber.ac.uk

Matthew Jarvis

maj52@aber.ac.uk