Cymunedau

Cymunedau: mae'n edrych ar gymunedau ar draws cyd-destun daearyddol ac o ran graddfeydd (yn lleol, yn genedlaethol, yn fyd-eang ac yn blanedol), gan gynnwys cymunedau traws-genhedlaeth a thrawsrywogaeth. Mae’r thema yn craffu ar gymunedau o ran ymarfer, adeiladwaith, dychymyg a threfn ac yn mynd i'r afael â chwestiynau sy’n ymwneud â’r angen i ddatblygu mathau newydd o gymunedau yn sgil newid yn y ddeinamig gymdeithasol a gwleidyddol, technolegau newydd a’r pwysau ar y blaned o du’r ecosystem a’r hinsawdd.

arweinwyr thema

Anwen Elias

awe@aber.ac.uk

Milja Kurki

mlk@aber.ac.uk